Aktuálně ...

Další událost v rámci koncertního cyklu Sólo pro klasicismus se koná v ojedinělých prostorách Zrcadlové kaple Klementina 28.2. v 19h. Ensemble 18+ tentokrát v čele s virtuózním hráčem na violu da gamba Petrem Wagnerem provedou v nápadité dramaturgii vrcholná díla pro gambu a smyčce. Overturu G. Ph. Telemanna a árii pro soprán s virtuózním violovým partem C. F. Abela doplní orchestrální klasicistní perly z pera C. P. E. Bacha a G. Ch. Wagenseila. 30 min. před začátkem koncertu si mohou návštěvníci vychutnat uvítací přípitek.

Koncertní řadu podporuje Magistrát hlavního města Prahy a Ministerstvo kultury České republiky.

Děkujeme za podporu a těšíme se na Vás !

rezervace vstupenek zde 


PŘEVÁŽNĚ KLASICISTNÍ ORCHESTR


  • Naší doménou je především hudba z období kolem roku 1800 v autentickém podání, jak se můžete dočíst v sekci Orchestr.
  • Repertoár však zahrnuje starší období i hudbu počátku 20. století, viz. koncertní programy
  • Podstanou součástí jsou i výpravná vokálně-instrumentální díla.
  • Živé audio ukázky z koncertů naleznete v sekci ukázky.