Srdečně zveme ...30.8.2017 - Hudební slavnosti Emy Destinnové

České Budějovice, koncertní síň O. Jeremiáše v 19:30 h

Vilém Veverka - hoboj  |  Ensemble 18+

Oboe concertos + + +
7.9.2017 - Sólo pro klasicismus

Praha 1, Zrcadlová kaple Klementina ve 20:00 h

Bohuslav Matoušek - housle  |  ensemble 18+

Ze Salzburgu do Vídně: 

hudba bratří Haydnů, W. A. Mozarta a F. Aspelmayra

Unikátní kombinaci dvou houslových koncertů Josepha Haydna ( které to budou? nechte se překvapit... ) přednese český virtuóz a uznávaný pedagog Bohuslav Matoušek. Přijďte s námi zahájit první letošní setkání s cyklem Sólo pro klasicismus slavnostním přípitkem 30 min. před zahájením koncertu.

Vstupenky v hodnotě 250,- Kč (plné vstupné) / 200,- Kč (senioři, studující) na místě 45 min. před konáním koncertu, rezervace zde.

Komorní cyklus podporuje Hlavní město Praha a Ministerstvo kultury ČR, upřímně děkujeme! 


ENSEMBLE 18+ (PŘEVÁŽNĚ KLASICISTNÍ ORCHESTR)


  • Naší doménou je především hudba z období kolem roku 1800 v autentickém podání, jak se můžete dočíst v sekci Orchestr.
  • Repertoár však zahrnuje starší období i hudbu počátku 20. století, viz. koncertní programy
  • Podstanou součástí jsou i výpravná vokálně-instrumentální díla.
  • Živé audio ukázky z koncertů naleznete v sekci ukázky.