Aktuálně

Aktuálně ...


30.8.2017 - Hudební slavnosti Emy Destinnové

České Budějovice, koncertní síň O. Jeremiáše v 19:30 h

Vilém Veverka - hoboj  |  Ensemble 18+

Oboe concertos + + +
7.9.2017 - Sólo pro klasicismus

Praha 1, Zrcadlová kaple Klementina ve 20:00 h

Bohuslav Matoušek - housle | ensemble 18+

Ze Salzburgu do Vídně:

hudba bratří Haydnů, W. A. Mozarta a F. Aspelmayra

Unikátní kombinaci dvou houslových koncertů Josepha Haydna ( které to budou? nechte se překvapit... ) přednese český virtuóz a uznávaný pedagog Bohuslav Matoušek. Přijďte s námi zahájit první letošní setkání s cyklem Sólo pro klasicismus slavnostním přípitkem 30 min. před zahájením koncertu.

Vstupenky v hodnotě 250,- Kč (plné vstupné) / 200,- Kč (senioři, studující) na místě 45 min. před konáním koncertu, rezervace zde.

Komorní cyklus podporuje Hlavní město Praha a Ministerstvo kultury ČR, upřímně děkujeme! 

Připravujeme ...

Vážení hudební příznivci, po sérii letních koncertů mimo Prahu se těšíme na viděnou na podzim v dalším pokračování cyklu Sólo pro klasicismus. V další řadě koncertů vystoupí ensemble spolu s hobojistou Vilémem Veverkou a harfenistkou Kateřinou Englichovou, houslistou Bohuslavem Matouškem, klarinetistou Milanem Řeřichou a houslistou Ivanem Ženatým.

Koncertní řadu podporuje Magistrát hl. m Prahy a Ministerstvo kultury ČR.

Za podporu upřímně děkujeme!

Stalo se ...

Vilém Veverka | Dominik Wollenweber | Barbara Maria Willi | Ensemble 18+

Ke spolupráci při nahrávání hobojových koncertů vrcholného baroka pro značku Supraphon v dubnu 2015 přizval Ensemble 18+ Vilém Veverka, sólista významných domácích i zahraničních orchestrů. Zajímavostí nahrávky bude i spoluúčinkování předního světového hobojisty Dominika Wollenwebera. Další informace o společných projektech naleznete v sekci programy.


ZAJÍMAVOSTI Z HISTORIE


Vánoční koncert ze senátu na i-vysílání ČT

Záznam ze 17.12.2014, ČT art

Účinkují: Václav Hudeček, Jan Mráček, Petr Nouzovský, Hana Jonášová,         

Ensemble 18+, dir. Petr Wagner


Schwarzenberská kostýmní show v koprodukci ČT

OBNOVENÁ PREMIÉRA PO 250 LETECH

Ojedinělého projektu natáčení rekonstrukce opery Dove é amore, é gelosia (Kde je láska, tam je žárlivost) z pera Giuseppe Scarlatiho se v Praze a v barokním divadle v Českém Krumlově účastnila podstatná část Ensemble 18+ a dirigent Vojtěch Spurný v roli schvarzenberských muzikantů. 

- reportáž ČT
- upoutávka


Hudební Praha v době tereziánského rokoka

Koncertní řada z prostředí rokokové Prahy představila na přelomu sezóny 2013/14 veřejnosti klenoty významných českých hudebních sbírek rodů Clam-Gallasů, Pachtů a Valdštejnů v novodobých premiérách. Koncertní cyklus proběhl za podpory Hl. města Prahy, Nadace Život umělce, Nadace Českého hudebního fondu a dalších partnerů. Koncertní řada z prostředí rokokové Prahy představila na sklonku roku 2013 veřejnosti klenoty významných českých hudebních sbírek rodů Clam-Gallasů, Pachtů a Valdštejnů v novodobých premiérách. 

Na koncertní projekt Mezi nebem a zemí 26.9., věnovaný světské a duchovní tvorbě dobových katedrálních regenschoriů v nastudování Vojtěcha Spurného, navázal program sestavený z ukázek "světských" žánrů, jako jsou symfonie, koncert či árie, komponovanými pro duchovní příležitosti. Z pražských archivů tentokrát vybíral Sinfonie da chiesa jako hostující dirigent a sólista Ensemble 18+ Robert Hugo. Další koncert s názvem V hraběcí livreji 19.12. byl věnován hudbě šlechtických domů tematicky v Clam-Gallasově paláci. Taktovky, nastudování a cembalového sóla se ujal opět Vojtěch Spurný. Cyklus uzavřela 8.1. ukázka salonních serenád a hudby zábavné Ve víru salonních večírků v prostorách Kaiserštejnského paláce pod vedením čestného hosta - Dimitrije Ashkenazyho. Houslového sóla se zhostil Ivan Ženatý. Pro rok 2016/17 chystáme další, již pátou koncertní řadu s názvem Sólo pro klasicismus.