Aktuálně

Aktuálně ...

Po sérii novoročních galakoncertů v krásném prostředí divadla B. Němcové ve Františkových lázních pokračujeme v koncertní řadě Sólo pro klasicismus, v níž se ensemble 18+ představuje v nových programech s předním českým hobojistou Vilémem Veverkou, klavírním virtuosem Karlem Košárkem, mistrem violy da gamba Petrem Wagnerem a vynikajícím sólovým trumpetistou Janem Vitingerem.

Další událost v rámci koncertního cyklu Sólo pro klasicismus se koná v ojedinělých prostorách Zrcadlové kaple Klementina 28.2. v 19h. Ensemble 18+ tentokrát v čele s virtuózním hráčem na violu da gamba Petrem Wagnerem provedou v nápadité dramaturgii vrcholná díla pro gambu a smyčce. Overturu G. Ph. Telemanna a árii pro soprán s virtuózním violovým partem C. F. Abela doplní orchestrální klasicistní perly z pera C. P. E. Bacha a G. Ch. Wagenseila. 30 min. před začátkem koncertu si mohou návštěvníci vychutnat uvítací přípitek.

Koncertní řadu podporuje Magistrát hlavního města Prahy a Ministerstvo kultury České republiky.

Děkujeme za podporu a těšíme se na Vás !

rezervace vstupenek zde 

Stalo se ...

Vilém Veverka | Dominik Wollenweber | Barbara Maria Willi | Ensemble 18+

Ke spolupráci při nahrávání hobojových koncertů vrcholného baroka pro značku Supraphon v dubnu 2015 přizval Ensemble 18+ Vilém Veverka, sólista významných domácích i zahraničních orchestrů. Zajímavostí nahrávky bude i spoluúčinkování předního světového hobojisty Dominika Wollenwebera. Další informace o společných projektech naleznete v sekci programy.


ZAJÍMAVOSTI Z HISTORIE


Vánoční koncert ze senátu na i-vysílání ČT

Záznam ze 17.12.2014, ČT art

Účinkují: Václav Hudeček, Jan Mráček, Petr Nouzovský, Hana Jonášová,         

Ensemble 18+, dir. Petr Wagner


Schwarzenberská kostýmní show v koprodukci ČT

OBNOVENÁ PREMIÉRA PO 250 LETECH

Ojedinělého projektu natáčení rekonstrukce opery Dove é amore, é gelosia (Kde je láska, tam je žárlivost) z pera Giuseppe Scarlatiho se v Praze a v barokním divadle v Českém Krumlově účastnila podstatná část Ensemble 18+ a dirigent Vojtěch Spurný v roli schvarzenberských muzikantů. 

- reportáž ČT
- upoutávka


Hudební Praha v době tereziánského rokoka

Koncertní řada z prostředí rokokové Prahy představila na přelomu sezóny 2013/14 veřejnosti klenoty významných českých hudebních sbírek rodů Clam-Gallasů, Pachtů a Valdštejnů v novodobých premiérách. Koncertní cyklus proběhl za podpory Hl. města Prahy, Nadace Život umělce, Nadace Českého hudebního fondu a dalších partnerů. Koncertní řada z prostředí rokokové Prahy představila na sklonku roku 2013 veřejnosti klenoty významných českých hudebních sbírek rodů Clam-Gallasů, Pachtů a Valdštejnů v novodobých premiérách. 

Na koncertní projekt Mezi nebem a zemí 26.9., věnovaný světské a duchovní tvorbě dobových katedrálních regenschoriů v nastudování Vojtěcha Spurného, navázal program sestavený z ukázek "světských" žánrů, jako jsou symfonie, koncert či árie, komponovanými pro duchovní příležitosti. Z pražských archivů tentokrát vybíral Sinfonie da chiesa jako hostující dirigent a sólista Ensemble 18+ Robert Hugo. Další koncert s názvem V hraběcí livreji 19.12. byl věnován hudbě šlechtických domů tematicky v Clam-Gallasově paláci. Taktovky, nastudování a cembalového sóla se ujal opět Vojtěch Spurný. Cyklus uzavřela 8.1. ukázka salonních serenád a hudby zábavné Ve víru salonních večírků v prostorách Kaiserštejnského paláce pod vedením čestného hosta - Dimitrije Ashkenazyho. Houslového sóla se zhostil Ivan Ženatý. Pro rok 2016/17 chystáme další, již pátou koncertní řadu s názvem Sólo pro klasicismus.