Oživili jste hudební tradice vaší země a sdílíte s námi kouzlo těchto okamžiků. 

Tento projekt zůstane jedním ze zlatých hřebů v historii vysílání.    

(Pascale Labrie, ředitel Music/EBU Media, Euroradio)

Vřelé, půvabné, brilantní.     (redakční tým BBC Radio 3) 

O nás

Komorní klasicistní orchestr Ensemble 18+ se specializuje na poučenou, ale neortodoxní interpretaci hudby "nejen" 18. století, jak vyplývá z jeho názvu. V uplynulých sezónách soubor zrealizoval několik vlastních koncertních řad zaměřených žánrově na hudbu přelomu pozdního baroka a klasicismu až po raně romantické autory, ale v jeho portfoliu nechybí ani hudba mladších období. V komorních dramaturgiích prováděných bez dirigenta v tomto směru spolupracuje s předními českými sólisty - hobojista Vilém Veverka, harfenistka Kateřina Englichová, houslisté Ivan Ženatý, Roman Patočka a Bohuslav Matoušek, klavírista Karel Košárek, klarinetista Milan Řeřicha a další.

Ensemble 18+ vznikl v roce 2009 z okruhu mladých hudebníků se zájmem o interpretaci hudby starších období. Hlavní myšlenkou bylo aplikovat principy poučené interpretace staré hudby při hře na moderní nástroje. Jelikož se většina stálých členů hře na kopie historických nástrojů a tzv. staré hudbě věnuje profesionálně, vzniká originální styl: autentická barokní a klasicistní artikulace s využitím dobových smyčců v kombinaci s modernějšími nástroji. Výsledným efektem je plný zvuk klasicistního orchestru při malém obsazení, přesvědčivý i v rozsáhlejších prostorách, kde by komorní zvuk barokních houslí byl v nevýhodě. Stálý základ orchestru tvoří deset smyčcových nástrojů s cembalem, dle potřeby doplněných dechovými nástroji. Orchestr pracuje v ustáleném složení v čele s koncertní mistryní Magdalenou Malou. Obsazení odpovídá orchestru Jiřího Antonína Bendy na dvoře vévody Friedricha v německé Gotě v roce 1772. Tato kombinace opět reflektuje název i repertoár orchestru - převážně méně hraná hudba z období mezi lety 1750 - 1800, většinou české provenience a často v novodobých premiérách. Jakkoliv se orchestr specializuje především na hudbu starších období, zajímavé prostory či zadání pořadatelů jsou inspirující k vytváření nadčasových dramaturgií, která propojují časy minulé s moderním světem.

K zásadním počinům poslední doby patří reprezentace České republiky s hudbou starých českých mistrů v živém vysílání Vánočního dne Eurorádií (European Broadcasting Union) v prosinci 2018. Pořad se sledovaností kolem 14 milionů posluchačů přenášely téměř tři desítky světových rozhlasových stanic v čele s BBC. V sezóně 2019 se ansámbl zaměřuje na několik témat. Jednak uvede ve vlastní produkci společně s houslistou I. Ženatým ojedinělý koncertní cyklus, v němž zazní soubor koncertů světově proslulého českého klasického autora Josefa Myslivečka v autentickém podání. Dramaturgie zahrnuje málo uváděná díla českých skladatelů klasicismu v konfrontaci s dobovou tvorbou předních světových autorů. Na koncertní sérii naváže natáčení CD s Myslivečkovými koncerty u prestižní nahrávací společnosti Naxos. Mimo komorní programy se soubor věnuje i větším vokálně instrumentálním dílům, oratorní a mešní tvorbě zejména klasických autorů - Beethovena, Haydna, Mozarta. V sezóně 2019 se ansámbl v tomto směru zaměřuje na operní a oratorní tvorbu okruhu tzv. Čechů ve Vídni a mannheimské školy (J. A. Koželuh, F. Gassman, I. Holzbauer, C. Stamitz, F. X. Richter, J. Bárta atd.) ve spolupráci zejména s Mannheimským komorním orchestrem, která vrcholí společným turné a nahrávkou kompaktního dvojdisku.

V roce 2010 vydal soubor své první CD "Symphony Reloaded" se symfoniemi českých autorů 2. pol. 18. století. Kromě řady nahrávek pro ČRo a ČT vznikla v roce 2015 vznikla ve spolupráci s hobojisty Vilémem Veverkou, Dominikem Wollenweberem a cembalistkou Barbarou Marií Willi nahrávka barokních hobojových koncertů pro značku Supraphon, oceněná odbornou kritikou a aspirující na nahrávku roku. V letech 2019 - 2020 plánuje ensemble vydat další, již zmíněné nahrávky jednak s Mannheimským komorním orchestrem a druhou s Ivanem Ženatým v hlavní roli.

Orchestr je častým hostem festivalů komorní hudby, které nezřídka zahajuje či slavnostně zakončuje. Kromě vlastní pravidelné koncertní činnosti v komorním i velkém obsazení se často podílí na realizaci objevných muzikologických počinů. Takto se například v roli schvarzenberských muzikantů Ensemble 18+ účastnil ojedinělého projektu rekonstrukce opery Dove é amore, é gelosia (Kde je láska, tam je žárlivost) z pera Giuseppe Scarlatiho v barokním divadle v Českém Krumlově v koprodukci České televize. K nejzajímavějším projektům tohoto druhu patří např. i provedení obnovené premiéry opery Pygmalion J. P. Rameaua v rámci festivalu Smetanova Litomyšl. Významnou součástí dramaturgií je uvádění oper jednoho z největších českých hudebníků své doby, Jana Antonína Koželuha, do koncertního života v novodobých premiérách. V letošním roce mohli čeští posluchači zaznamenat mimo jiné novodobé uvedení singspielu Giuseppe Barty na divadelní scéně, anebo vystoupení Ensemble 18+ na mezinárodních hudebních festivalech Pražské jaro a Český Krumlov.