Orchestr

Mladý, dynamický komorní orchestr vznikl v součinnosti s dirigentem a cembalistou Vojtěchem Spurným v roce 2009 s myšlenkou aplikovat kritéria historicky poučené interpretace na soubor moderních nástrojů. Ačkoli většina stálých členů vlastní dobové nástroje a aktivně se věnuje staré hudbě, práce s historickými prameny a znalost interpretačních technik je v Ensemble 18+ pouze základem. Konečným cílem je živá a neotřelá prezentace hudby na úrovni aktuálních interpretačních trendů a současného stupně muzikologického výzkumu stejně jako překračování bariér, které oddělují hudbu od posluchače.

Členové ansámblu stylem práce, osobním nasazením i technickou připraveností odlišují od běžné orchestrální rutiny a vytvářejí tak osobitý interpretační styl. Tomu odpovídá i volba repertoáru většinou z 2. poloviny 18. století. V koncertních programech je hojně zastoupeno dílo J. Haydna nebo raná tvorba W.A. Mozarta, ale i zřídka hraná hudba české provenience uváděná v novodobých premiérách. Obsazení orchestru je variabilní. Jeho stálý základ tvoří 8-10 smyčcových, případně 5 dechových nástrojů a cembalista-dirigent. Tento počet odpovídá orchestru, který měl roku 1750 Jiří Antonín Benda u dvora v Gotě. V poslední době se orchestr se profiluje jako komorní těleso bez dirigenta.

Ensemble 18+ spolupracoval např. s izraelským dirigentem Elli Jaffem a řadou vynikajících českých sólistů - s mezzosopranistkou Dagmar Peckovou, sopranistkou Kateřinou Kněžíkovou, houslistkou Gabrielovou Demeterovou, klarinetistkou Ludmilou Peterkovou nebo flétnistou Janem Ostrým. V roce 2009 natočil své první CD "Symphony Reloaded" se symfoniemi českých autorů 2. pol. 18. století. Soubor rovněž zrealizoval několik nahrávek pro ČRO a Českou televizi. V roli schvarzenberských muzikantů se podstatná část Ensemble 18+ účastnila ojedinělého projektu natáčení rekonstrukce opery Dove é amore, é gelosia (Kde je láska, tam je žárlivost) z pera Giuseppe Scarlatiho v Praze a v barokním divadle v Českém Krumlově v koprodukci ČT. Orchestr zrealizoval s podporou hlavního města Prahy a Ministerstva kultury ČR již čtyři vlastní abonentní koncertní řady a pravidelně účinkuje na tuzemských festivalech, např. Smetanova Litomyšl, Plzeň 2015, MHF Petera Dvorského, Svatováclavské slavnosti, koncertní vyklus Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK apod.

V poslední době soubor příležitostně spolupracoval s dirigenty Vojtěchem Spurným a Dmitrijem Ashkenazym, uměleckými vedoucími Petrem Wagnerem a Robertem Hugem, a sbormistrem Kühnova smíšeného sboru Markem Vorlíčkem. V roce 2014 Ensemble 18+ navázal ensemble spolupráci s houslisty Gabrielou Demeterovou, Václavem Hudečkem, a s předním českým hobojistou Vilémem Veverkou. Na sklonku roku 2015 byla vydána u značky Supraphon nahrávka barokních hobojových koncertů ve spolupráci Ensemble 18+ a Viléma Veverky, na níž hostují hobojový virtuos Dominik Wollenweber a cembalistka Barbara Maria Willi. Z aktuálních projektů patří k nejvýznamnějším novodobá premiéra klasicistní opery J. A. Koželuha Demofoonte. Pro rok 2016 chystá Ensemble 18+ již pátou vlastní koncertní řadu pod názvem Sólo pro klasicismus.